ENERGY BUSINESS AND ENGINEERING
 


COURSE A: อบรมออนไลน์

การใช้โปรแกรม PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์    Use of PVsyst for Design and Construction of Solar Power Plant


กำหนดวันอบรม Online Training Course A: วันอาทิตย์ที่ _____________

 ค่าอมรม Training Fee:

ผู้สมัคร

ค่าสมัคร (คนละ)

VAT 7%

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้องชำระจริงต่อคน

 ยอดใบกำกับภาษี

บุคคล

4,500

-

-

4,500

-

นิติบุคคล

4,500

315

135

4,680

4,815

หมายเหตุ:  รวมค่าไฟล์เอกสารประกอบการอบรม จำนวน  600 หน้ารายละเอียดหัวข้อการอบรม Course Description
 
พื้นฐานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ : (1) Basic Design พื้นฐานความรู้โซล่าร์แบบเข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ (2) Solar Resources Assessment ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์, (3) การเลือกแผ่น PV Module และ Inverter, (4) String Array Sizing การออกแบบวงจรโซล่าร์ และการเขียนแบบ Single Line Diagram, (5) การพัฒนาโครงการ Project Development  (6) การศึกษาด้านการเงิน Financial Study/การทำ cash Flow
การ Survey สำรวจโครงการ และการกำหนดขนาด kWp ของโครงการอย่างไรการวิเคราะห์โหลดด้วยการทำกราฟ Load Profile, การออกแบบวงจรสตริง/อะเรย์ โดยปรแกรม PVsyst และการคำนวนง่ายๆ แบบ Manual, การออกแบบสายไฟฟ้าใหม่ วสท. 2556/IEC Standard, การคำนวณ Voltage Drop และจำนวนสายใน Wireway, การออกแบบเป็น String Combiner Box ลดราคางานได้, การ Modify ตู้ MDB ของลูกค้าเพื่อต่อเชื่อมกับตู้ Switchboard, ข้อกำหนดของ MEA และ PEA ต่างกันอย่างไรการเสนอราคารีเรย์กันไฟไหลย้อน Reverse Power Relay หรือ Export Limiting Device (EXL) หรือ Zero Export ซึ่งเป็นระบบควบคุมปรับเพิ่ม-ลด พลังงานของ Inverter Power Adjustment, BOQ ประมาณการราคาและ Estimates อย่างไรให้รวดเร็วเทคนิคการทำราคามาตรฐาน<20 ล้าน ต่อ MWp, การเสนอราคา ระบบ Monitor ขนาดเท่าไรไม่แพงเมื่อลูกค้าขอให้เสนอราคา O&M (1-5 ปี) รวมค่าล้างแผงการค้ำประกันพลังงานหรือการค้ำประกัน PR, Performance Ratio ต้องมีค่าเท่าไร ไม่ถูกปรับ และการทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าสนใจทั้งภาษาไทยและอังกฤษ                        
แจกฟรี แบบ SLD ของ String/Array Sizing ของอินเวอร์เตอร์หลายขนาดสูตร Excel คำนวณมือ String Manual Calculation, สูตร Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way, การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio และพิเศษแจก Excel Model Cash Flow คำนวณการคืนทุน Payback และ IRR.

PVsyst Software Workshop ฝึกทำ PVsyst เป็นในหนึ่งวัน:
อบรมใช้โปรแกรม PVsyst Version 7.2 ล่าสุด จำลองจากสถานที่จริง (1) การออกแบบด้วย PVsyst เปรียบเทียบกับการออกแบบด้วย Excel Model, (2) การออกแบบ Array โดยโปรแกรม PVsyst, (3) Theory of Meteorological ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์, (4) การตั้งค่าองศา Orientation และมุม Azimuth เป็นลบ (-) หรือ เป็นบวก (+) แบบหลังคาโค้ง และแบบหลายจั่ว,  (5) Detailed of Losses and Losses Analysis เรียนรู้ค่าสูญเสียในระบบโซล่าร์, วิธีแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงค่าพลังงาน PR Ratio, (6) การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ความน่าจะเป็น Exceedance Probabilities (P70, P90)

การสมัครลงทะเบียน Registration:
แจ้งลงทะเบียนอบรม โปรดแจ้งชื่อ อีเมล์และเบอร์โทร หรือ Line ID: kunnithi-s          หรือ 081 889 2880 Email: thaienergytraining@gmail.com,  thaienergytraining@outlook.com

การชำระเงิน Payment:

โปรดโอนเงินผ่านธนาคาร ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอบรมหนึ่งสัปห์ดา

บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 

630-2-32070-สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์   
นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-37261-4 สาขาจามจุรีสแควร์ 

บัญชีออมทรัพย์

ระบบการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference:

หลักสูตรนี้จะสอนผ่านระบบ Microsoft Teams VDO Conference ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือมือถือ เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่านระบบออนไลน์

เมื่อท่านลงทะเบียนและชำระค่าเรียนแล้ว ทีมงานจะจัดส่ง (1) ไฟล์ทั้งหมดทางอีเมล์ (2) ส่งลิงค์สำหรับขอให้เข้าสู่กลุ่มและเข้าเนื้อหาบทเรียน (3) ส่งลิงค์หรือ คลิ๊กที่นี้ สำหรับการติดต่อสื่อสารกับวิทยากรและทีมงานของ Thai Energy Training ในการอธิบายการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ต่อไป


.....................


คู่มือการใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อการออกแบบโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ Handbook Use of PVsyst for Design of Solar Power Plant


Package 1: Solar Rooftop (แบบพื้นฐาน ไม่มีเงาบัง No Shading):

1. รายละเอียด: คู่มือการใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 (ล่าสุด) เพื่อการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา แบบพื้นฐานที่ไม่มีเรื่องเงาบังแสง เอกสารการอธิบายใช้โปรแกรมสามารถเข้าใจง่าย เป็นแบบ Step-By-Stepใช้สถานที่จริงนำมาเป็นตัวอย่างการเรียน จนสามารถทำการจำลอง Simulate ออกมาเป็น Report เพื่อการนำเสนอต่อลูกค้าต่อไป

2. เอกสารหลัก: 

คู่มือ Solar Rooftop (No Shading) Tutorial Step-By-Step การใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 จำนวน 30 หน้า

3. เอกสารประกอบ:

(1) เอกสาร Presentation Solar Rooftop จำนวน 30 แผ่น, (2)  แนะนำโปรแกรมและการดาวน์โหลดโปรแกรม, (3)  Drawing (A3) วางแผ่น PV Module บนหลังคา, และ แบบ Single Line Diagram, (3) Data Sheet ของ Inverter และ แผ่น PV Module, (4) การหาค่ามุม Orientation ของหลังคา, (5) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Analyzing Result of Grid-Connected PVsyst V7.2 จำนวน 30 แผ่น, (6) Detailed of Losses, (7) การเพิ่มไฟล์ข้อมูล Import Component และ (8) การประเมินความเสี่ยง P50 P70

4. ราคาค่าเอกสารคู่มือและการส่งของ:

(1)  ราคาชุดละ 1,500 บาท+VAT (นิติบุคคล) และ 1,500 บาท (บุคคล), (2)  เอกสารอบรมเป็นไฟล์ pdf, (3)  เอกสารคู่มือแบบรวมเป็นรูปเล่ม (Hard Copy, A4), และ (4)  การส่งสินค้า: ส่งไฟล์ pdf จะจัดส่งไฟล์ให้ทางอีเมล์และส่วนเอกสาร Hard Copy ส่งทางไปรษณีย์

--------------------


Package 2: Solar Rooftop Shading Analysis (แบบมีเงาบัง Near Shading):

1. รายละเอียด:  คู่มือการใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 (ล่าสุด) เพื่อการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา แบบ advanced มีเรื่องเงาบังแสง เรียนวิธีการสร้างภาพ 3D Construction Scene เอกสารการอธิบายใช้โปรแกรมสามารถเข้าใจง่าย เป็นแบบ Step-By-Step ใช้สถานที่จริงนำมาเป็นตัวอย่างการเรียน จนสามารถทำการจำลอง Simulate ภาพออกมาเป็น Video Animation Report เพื่อการนำเสนอต่อลูกค้าต่อไป

2. เอกสารหลัก:

(1) คู่มือ Solar Rooftop (Near Shading with 3D Construction Scene) Tutorial Step-By-Step การใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 จำนวน 60 แผ่น, (2) Video Animation แสดงการ Simulate Shading Analysis

3. เอกสารประกอบ:

(1) เอกสาร Presentation Shading Analysis จำนวน 122 หน้า, (2)  แนะนำโปรแกรมและการดาวน์โหลดโปรแกรม, (3)  Drawing (A3) วางแผ่น PV Module บนหลังคา, และ แบบ Single Line Diagram, (4)  Data Sheet ของ Inverter และ แผ่น PV Module, (5)  การหาค่ามุม Orientation ของหลังคา, (6)  เอกสารรายละเอียดเครื่องมือ 3D Global Scene Building Tools, จำนวน 7 หน้า, (7)  เอกสารแปลและเรียบเรียง Near Shading Tutorial จาก PVsyst, จำนวน 41 หน้า, (8)  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Analyzing Result of Grid-Connected PVsyst V7.2 จำนวน 31 หน้า, (9)  Detailed of Losses, จำนวน 15 หน้า, (10) การเพิ่มไฟล์ข้อมูล Import Component, (11) การประเมินความเสี่ยง P50 P70, จำนวน 13 หน้า

 4. ราคาค่าเอกสารและการส่งของ:

(1) ราคาชุดละ 3,500 บาท+VAT (นิติบุคคล) และ 3,500 บาท (บุคคล), (2)  เอกสารอบรมเป็นไฟล์ pdf, (3)  เอกสารคู่มือแบบรวมเป็นรูปเล่ม (Hard Copy, A4), (4)  การส่งสินค้า: ส่งไฟล์ pdf จะจัดส่งไฟล์ให้ทางอีเมล์และส่วนเอกสาร  Hard Copy ส่งทางไปรษณีย์

--------------------


Package 3: Solar On Ground (แบบพื้นฐานทั่วไปไม่มีเงาบัง No Shading):

1. รายละเอียด: คู่มือการใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 (ล่าสุด) เพื่อการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ on Ground Solar farm แบบพื้นฐานที่ไม่มีเรื่องเงาบังแสง เอกสารการอธิบายใช้โปรแกรมสามารถเข้าใจง่าย เป็นแบบ Step-By-Stepใช้สถานที่จริงนำมาเป็นตัวอย่างการเรียน จนสามารถทำการจำลอง Simulate ออกมาเป็น Report เพื่อการนำเสนอต่อลูกค้าต่อไป

2. เอกสารหลัก:  คู่มือ Solar on Ground (No Shading) Tutorial Step-By-Step การใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 จำนวน 30 แผ่น

3. เอกสารประกอบ:

(1) เอกสาร Presentation Solar Rooftop จำนวน 30 หน้า, (2)  แนะนำโปรแกรมและการดาวน์โหลดโปรแกรม, (3)  Drawing (A3) วางแผ่น PV Module บนหลังคา, และ แบบ Single Line Diagram, (4)  Data Sheet ของ Inverter และ แผ่น PV Module, (1)  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Analyzing Result of Grid-Connected PVsyst V7.2 จำนวน  45 หน้า, (2)  Detailed of Losses, (3)  การเพิ่มไฟล์ข้อมูล Import Component, (4)  การประเมินความเสี่ยง P50 P70

4. ราคาค่าเอกสารและการส่งของ:

(1)  ราคาชุดละ 1,500 บาท+VAT (นิติบุคคล) และ 1,500 บาท (บุคคล), (2)  เอกสารอบรมเป็นไฟล์ pdf, (3)  เอกสารคู่มือแบบรวมเป็นรูปเล่ม (Hard Copy, A4), (4)  การส่งสินค้า: ส่งไฟล์ pdf จะจัดส่งไฟล์ให้ทางอีเมล์และส่วนเอกสาร Hard Copy ส่งทางไปรษณีย์

--------------------


Package 4: Solar On Ground Shading Analysis (แบบมีเงาบัง Near Shading):

1. รายละเอียด: คู่มือการใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 (ล่าสุด) เพื่อการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ advanced มีเรื่องเงาบังแสง เรียนวิธีการสร้างภาพ 3D Construction Scene เอกสารการอธิบายใช้โปรแกรมสามารถเข้าใจง่าย เป็นแบบ Step-By-Step ใช้สถานที่จริงนำมาเป็นตัวอย่างการเรียน จนสามารถทำการจำลอง Simulate ภาพออกมาเป็น Video Animation Report เพื่อการนำเสนอต่อลูกค้าต่อไป

2. เอกสารหลัก:

(1) คู่มือ Solar Rooftop (Near Shading with 3D Construction Scene) Tutorial Step-By-Step การใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 จำนวน  30 หน้า, (2) Video Animation แสดงการ Simulate Shading Analysis

3. เอกสารประกอบ:

(1) เอกสาร Presentation Shading Analysis จำนวน 60 หน้า, (2)  แนะนำโปรแกรมและการดาวน์โหลดโปรแกรม, (3)  Drawing (A3) วางแผ่น PV Module บนหลังคา, และ แบบ Single Line Diagram, (4)  Data Sheet ของ Inverter และ แผ่น PV Module, (5)  การหาค่ามุม Orientation ของหลังคา, (6)  เอกสารรายละเอียดเครื่องมือ 3D Global Scene Building Tools, (7)  เอกสารแปลและเรียบเรียง Near Shading Tutorial จาก PVsyst จำนวน 30 แผ่น, (8)  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Analyzing Result of Grid-Connected PVsyst V7.2 จำนวน 45 หน้า, (9)  Detailed of Losses, (10) การเพิ่มไฟล์ข้อมูล Import Component, (11) การประเมินความเสี่ยง P50 P70

4. ราคาค่าเอกสารและการส่งของ:

(1) ราคาชุดละ 3,500 บาท+VAT (นิติบุคคล) และ 3,500 บาท (บุคคล), (2)  เอกสารอบรมเป็นไฟล์ pdf, (3)  เอกสารคู่มือแบบรวมเป็นรูปเล่ม (Hard Copy, A4), (4)  การส่งสินค้า: ส่งไฟล์ pdf จะจัดส่งไฟล์ให้ทางอีเมล์และส่วนเอกสาร  Hard Copy ส่งทางไปรษณีย์

--------------------


Package 5: Floating Solar (แบบพื้นฐาน ไม่มีเงาบัง No Shading):

1. รายละเอียด:  คู่มือการใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 (ล่าสุด) เพื่อการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Floating Solar แบบพื้นฐานที่ไม่มีเรื่องเงาบังแสง เอกสารการอธิบายใช้โปรแกรมสามารถเข้าใจง่าย เป็นแบบ Step-By-Stepใช้สถานที่จริงนำมาเป็นตัวอย่างการเรียน จนสามารถทำการจำลอง Simulate ออกมาเป็น Report เพื่อการนำเสนอต่อลูกค้าต่อไป

2. เอกสารหลัก:   คู่มือ Floating Solar (No Shading) Tutorial Step-By-Step การใช้โปรแกรม PVsyst V7.2 จำนวน 30 หน้า

3. เอกสารประกอบ:

(1)  เอกสาร Presentation Floating Solar จำนวน 45 หน้า, (2)  แนะนำโปรแกรมและการดาวน์โหลดโปรแกรม, (3)  Drawing (A3) วางแผ่น PV Module บนหลังคา, และ แบบ Single Line Diagram, (4)  Data Sheet ของ Inverter และ แผ่น PV Module, (5)  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Analyzing Result of Grid-Connected PVsyst V7.2 จำนวน  45 หน้า, (6)  Detailed of Losses, (7)  การเพิ่มไฟล์ข้อมูล Import Component, (8)  การประเมินความเสี่ยง P50 P70

 4. ราคาค่าเอกสารและการส่งของ:

(1)  ราคาชุดละ 2,000 บาท+VAT (นิติบุคคล) และ 2,000 บาท (บุคคล), (2)  เอกสารอบรมเป็นไฟล์ pdf, (3)  เอกสารคู่มือแบบรวมเป็นรูปเล่ม (Hard Copy, A4), (4)  การส่งสินค้า: ส่งไฟล์ pdf จะจัดส่งไฟล์ให้ทางอีเมล์และส่วนเอกสาร Hard Copy ส่งทางไปรษณีย์

----------------------------


การสั่งซื้อและชำระเงิน

การสั่งซื้อ:

ID Line: 0818892880 หรือ kunnithi-s                                             

Email: thaienergytraining@gmail.com, www.thaienergytraining.com

 

Energy Business and Engineering Co., Ltd.

2154/17 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok, 10260

Tel: 02 741 7302, 081 889 2880 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557124062

 

การชำระเงินโดยการโอน

นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-37261-4, สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์

บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์  ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3, สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ผู้ชม
วันนี้ 119
เมื่อวาน 22
ทั้งหมด 110,448
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 124
เมื่อวาน 22
ทั้งหมด 145,452
COURSE – A
การใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
COURSE - D
การควบคุมการผลิตและซ่อมบำรุงและการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
COURSE – B
การใช้งานโปรแกรม PVsyst และการวิเคราะห์เงาแสงอาทิตย์
 
COURSE – C
การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Design of Flaoting Solar Power Plant
 
News and Events
ภาพการอบรม
 
COURSE: In-House Training
หลักสูตรฝึกอบรมโซล่าร์ฟาร์มสำหรับภายในองค์กร
 
เว็บสำเร็จรูป
×