ปฏิทินการอบรม Classes Calendar 2022

Month/Date

Courses

Location

October 2022

              

วันเสาร์ที่ 1COURSE :D  การควบคุมงานและบำรุงรักษา และการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงาน          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ O & M and Test/Commissioning of Solar Power Plant

       ONLINE

     วันเสาร์ที่ 29

 อบรมออนไลน์ COURSE A: การใช้งานโปรแกรม PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รู๊ฟท้อปและบนดิน Use of PVsyst program for Design and Construction of Solar Rooftop and on Ground Power Plant.


       ONLINE

   วันอาทิตย์ที่ __

 อบรมออนไลน์ COURSE B: PVsyst Online Special: การใช้โปรแกรม PVsyst No Shading+3D Shading Analysis สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รู๊ฟท้อป/บนดิน/ฟาร์ม


      ONLINE

       

 

   

     

อบรม COURSE-B: การวิเคราะห์เงาบังแสงอาทิตย์ และการสร้างภาพ 3 มิติ PVsyst Advanced Shading Analysis and 3D Construction Scene for Solar Rooftop/Farm and Floating Solar   


   

       

อบรมออนไลน์ COURSE C: การออกแบบ, พัฒนาโครงการและการใช้งานโปรแกรม PVsyst สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Design, Project Development and use of PVsyst program for Floating Solar Power Plant.


     


 


 


         

เว็บสำเร็จรูป
×