ปฏิทินการอบรม Classes Calendar 2021

Month/Date

Courses

Location

November 2021

              

วันอาทิตย์ที่ 21อบรมออนไลน์ COURSE A: การใช้โปรแกรม PVsyst และการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Use of PVsyst for Design and Construction of Solar Rooftop and Farm  

     ONLINE


 

       วันเสาร์ที่ 27

 

อบรม Course C: การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ  Design of Floating Solar Power Plant and PVsyst Workshop    


      ONLINE

       

 

   

        

       


อบรม COURSE-B: การวิเคราะห์เงาบังแสงอาทิตย์ และการสร้างภาพ 3 มิติ PVsyst Advanced Shading Analysis and 3D Construction Scene for Solar Rooftop/Farm and Floating Solar   


     


 


 


         

เว็บสำเร็จรูป
×