ปฏิทินการอบรม Classes Calendar 2022

Month/Date

Courses

Location

July 2022

              

วันที่เสาร์ที่ 23


อบรมออนไลน์ COURSE C: การออกแบบ, พัฒนาโครงการและการใช้งานโปรแกรม PVsyst สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Design, Project Development and use of PVsyst program for Floating Solar Power Plant. 

     ONLINE


 

   วันอาทิตย์ที่ __

 อบรมออนไลน์ COURSE C PVsyst Online Special: การใช้โปรแกรม PVsyst No Shading+3D Shading Analysis สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รู๊ฟท้อป/บนดิน/ฟาร์ม


      ONLINE

       

 

   

     

อบรม COURSE-B: การวิเคราะห์เงาบังแสงอาทิตย์ และการสร้างภาพ 3 มิติ PVsyst Advanced Shading Analysis and 3D Construction Scene for Solar Rooftop/Farm and Floating Solar   


   

            


 


 


         

เว็บสำเร็จรูป
×