ENERGY BUSINESS AND ENGINEERING
 
คู่มือการพัฒนาและการลงทุน ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นกระแสตรง ขั้นตอนเดียวโดยไม่มีส่วนเคลื่อนไหวใดๆ ไฟฟ้าดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยตรง เช่นระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในรถยนต์และใช้กับเครื่องใช้กระแสสลับโดยผ่านเครื่อ...
คู่มือการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศไทยได้เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อปี พ.ศ.2519   โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทย์อาสาฯ มีประมาณ 300 แผงแต่ละแผงมีขนาด 15/30 วัตต์ และได้มีนโยบายและแผนด้าน เซลล์แสงอาทิตย์ บรรจุลงใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่   4 (พ.ศ. 2520-2524)  ซึ่งการติดตั้งแผงเซลล...
การจัดการข้อมูลด้านสภาพอากาศ Meteorological Data
การจัดการข้อมูลด้านสภาพอากาศ Meteorological Data Management ในโปรแกรม PVsystในคู่มือการอบรมการใช้โปรแกรม PVsyst ของ Thai Energy Training จะแนะนำวิธีการผ่านตัวเลือกต่างๆ สำหรับการจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาใน PVsyst และยังอธิบายการนำเข้าข้อมูลจากภายนอกโปรแกรมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา Meteorological...
Probability of Exceedances P50, P90 ความน่าจะเป็น
Probability of Exceedances P50, P90 ความน่าจะเป็น (ที่จะได้ค่ามากกว่า)Overviewหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (ลมแสงอาทิตย์) คือความแปรปรวนของแหล่งเชื้อเพลิง(แหล่งพลังงาน) แม้ว่าการคาดการณ์จะดีขึ้นตลอดเวลา แต่นักพัฒนาโครงการไม่สามารถรับประกันได้ว่าสถานที่ที่มีประวัติความเป็นม...
ขนาดแผ่น PV Modules มีความสำคัญอย่างไร
Solar PV Modules Size is what matters ? (Part: 1)มีแนวโน้มการเพิ่มขนาดแผ่นเวเฟอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีผลต่อความยาวของแผ่นโมดูลอย่างไร? เมื่อเปรียบเทียบกับความกว้างของแผ่น ปัจจุบันความยาวแผ่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อแผ่นเวเฟอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวในแนวนอน ในขณะที่เซลล์รุ่นใหม่...
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ Feasibility Study of Solar Project
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์          การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Feasibility Study คือการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารของโครงการฯ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการ สามารถน...
เว็บสำเร็จรูป
×