COURSE : C

การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้งานโปรแกรม PVsyst ออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ      

Design of Floating Solar Power Plant and PVsyst Workshop for Floating Solar1.    ชื่อคอร์สการอบรม Course Name

                   การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ และอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม PVsyst สำหรับออกแบบ                                                         พลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ   


2.    กำหนดวันอบรม Training Date

 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2565

 


3.    สถานที่อบรม Location                                                                                                                        

                      ONLINE


 

4.    ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมการอบรม Target Groups

o   หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐและส่วนท้องถิ่น

o   ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนและนัการเงินการธนาคาร

o   ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และติดตั้งระบบโซล่าร์

o   นักศึกษา, วิศวกร, ช่างช่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโซล่าร์

o   ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 

5.    ผลที่จะได้ Results from Training

o   ศึกษาต้นทุนการลงทุนก่อสร้างและราคาขายไฟฟ้าให้รัฐ

o   รู้แหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์

o   รู้มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า

o   รู้วิธีการประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์โซล่าร์ฟาร์ม

 


6.    ค่าอมรมคอร์ส: C  Training Fee

       

ผู้สมัคร

ค่าสมัคร

(คนละ)

VAT 7%

หักภาษี

ณ ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้อง

ชำระจริงต่อคน

ยอดใบ

กำกับภาษี

บุคคลธรรมดา

4,500

-

-

4,500

-

นิติบุคคล

4,500

315

135

       4,680

4,815   

                   หมายเหตุ:  รวมค่าไฟล์เอกสารส่งก่อนการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรม
   

 

           7รายละเอียดหัวข้อการอบรม Course Description

Morning Session ภาคเช้้า
8.30-9.00                                                                                                                                            
ลงทะเบียน

 

9.00-12.30: Overview: การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Floating Solar Project Development, Site การประเมินสถานที่ก่อสร้างและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Assessment and Environment Factor Assessment, ขนาดบ่อน้ำและพื้นที่ทุ่นลอย Water Pond and Platform dimension calculations, การเลือกประเภทของทุ่นลอยน้ำ Floating Platform/Types of Pontoon selection, การเลือกระบบยึดทุ่นลอยน้ำ Mooring anchoring system selection, ระดับน้ำและเกณฑ์ระดับน้ำขั้นต่ำ Water level Min/Max of bank and Criteria of minimum water level, และการสำรวจ ทางอุทกศาสตร์ Hydrographic and Bathymetry survey, และการสำรวจทางโยธาทั่วไป Civil work and general site survey.

Main Focus: การทำแบบผังรวมโครงการ General Plant Layout, เลือกระบบอินเวอร์เตอร์ Central/String Inverter 1500V/1000 VDC, PV Module เป็น Bifacial หรือ Standard, DC/AC Cable String/Array safe distance, Auto CAD Floating Solar Plant Layout, Voltage drop calculation, Preparation bill of quantity (BOQ), Single Line Diagram DC/AC, การเชื่อมต่อแบบ MV/LV grid connection, BOQ and Basic Price for 1 MWp                                                                   

(แจกฟรี Model สูตร String Manual Calculation, Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way Filled, การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio และพิเศษแจก Model Cash Flow คำนวณ Payback และ IRR)


12.00-13.00 LUNCH BREAK พักทานอาหารเที่ยง


Afternoon Session ภาคบ่าย


           13.00-16.30: PVsyst Software Workshop: 

การทำ PVsyst สำหรับ Floating Solar โดยจำลองจากสถานที่จริงโดยใช้ PVsyst Ver 7.1 ล่าสุดในการจำลองระบบ: การออกแบบ String/Array, Structure Interrow Spacing, Pitch analysis, Selection of PV module tilt angle and pontoon angle.


           16.30-17.00: Question and Answer 

8.    การสมัครลงทะเบียน Registration                                                                                                                         

        แจ้งลงทะเบียนอบรมทาง Email: thaienergytraining@gmail.com โดยแจ้งชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทร 

       หรือ Line ID: kunnithi-s และ kunnithi-sam

 

 

9.    การชำระเงิน Payment       

       โปรดชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร                                                                                                                                         

      นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

       ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-37261-4 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

       และหรือ ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 238-2-13633-7 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์


       บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ 

       ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

       และหรือ ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 238-2-20601-5 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

 

10.  สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม More Information

 Tel: 081 889 2880, 084 754 7770 Email: thaienergytraining@gmail.com 

 Web:  www.thaienergytraining.com; Line ID: kunnithi-s และ kunnithi-sam

 

 

11. แผนที่สถานที่อบรม Location Map

                VIVA Garden Residences, ติด BTS บางจาก


                                    

             

     เว็บสำเร็จรูป
×