COURSE: A                      

อบรมออนไลน์การใช้โปรแกรม PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Use of PVsyst for Design and Construction of Solar Power Plant

 

1.      ชื่อคอร์สการอบรม Course Name                                                                                                                                การใช้โปรแกรม PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2.      กำหนดวันอบรม Training Date

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 25653.      สถานที่อบรม Location                


        ONLINE

               


4.    ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมการอบรม Target Groups

o   หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐและส่วนท้องถิ่น

o   ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชน

o   ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และติดตั้งระบบโซล่าร์

o   นักศึกษา, วิศวกร, ช่างช่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโซล่าร์ และประชาชนทั่วไป


 

5.    ผลที่จะได้ Results from Training

o   แนวทางการลงทุนก่อสร้างและเสนอขายไฟฟ้าให้รัฐ

o   รู้คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกอุปกรณ์หลัก

o   รู้มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ

o   ออกแบบระบบโซล่าร์รู๊ฟและโซล่าร์ฟาร์มได้

 

 

6.    ค่าอมรมคอร์ส: A  Training Fee

       

ผู้สมัคร

ค่าสมัคร (คนละ)

VAT 7%

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้องชำระจริงต่อคน

 ยอดใบกำกับภาษี

บุคคลธรรมดา

4,500

-

-

4,500

-

นิติบุคคล

4,500

315

135

4,680

4,815

              หมายเหตุ:  รวมค่าไฟล์เอกสารส่งก่อนการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรม

             

 

    

7.    รายละเอียดหัวข้อการอบรม Course DescriptionMorning Session ภาคเช้า

 8.30-9.00ลงทะเบียน

9.00-12.30: พื้นฐานงานโซล่าร์: การพัฒนาโครงการ Solar Project Development; การประเมินความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ Solar Resources Assessment; (1) การออกแบบสตริง/อะเรย์ การออกแบบ SLD การคำนวณด้วยสูตรเพื่อเปรียบเทีบกับการออกแบบด้วย PVsyst; (2) Basic Design String/Array sizing, การออกแบบขนาดกำลังติดตั้ง Rooftop/Farm sizing Capacity; (3) การออกแบบตามมาตรฐานสายไฟ ฟ้าใหม่ วสท. 2556/IEC Standการคำนวณ Voltage Drop และจำนวนสายใน Raceway/Wireway; (4) ข้อกำหนด MEA และ PEA, การเสนอราคา Reverse Power Relay (RPR) หรือ Zero Export ตัวรีเรย์กันไฟไหลย้อน; (5) การทำ BOQ ประมาณราคา Estimates, การเสนอราคาระบบ Monitoring เสนอราคา O&M (1-5 ปี) รวมค่าล้างแผง, (6) การค้ำประกันพลังงานหรือการค้ำประกัน PR, Performance Ratio; (7) Solar PV main Component selection Guide: PV Modules, Inverter, MV Switchgear, LV Switchgear/AC Switchboard, String Combiner Box, Solar Cable, Transformer and Control Building. (8) การเลือก Thin Film VS Crystalline, Central Inverter VS String Inverter, Inverter with DC Optimizer, Transformer แบบ two-windings หรือ three-windings, Control / Inverter Building.

(แจกฟรี แบบ Single Line Diagram สำหรับการออกแบบอินเวอร์เตอร์หลายขนาด, Model สูตร String Manual Calculation, Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way Filled, การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio และพิเศษแจก Model Cash Flow คำนวณ Payback และ IRR)

 

12.30-13.00   LUNCH BREAK พักเที่ยง


Afternoon Session ภาคบ่าย

13.00-16.30: PVsyst Software Workshop: 

การใช้โปรแกรม PVsyst Version 7.1 ล่าสุด ในการออกแบบระบบ:  

(1) การออกแบบ PVsyst เปรียบเทียบกับการออกแบบด้วย Excel Model, (2) การออกแบบ Array โดยโปรแกรม PVsyst, (3) Theory of Meteorological ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์(4) การตั้งค่าองศา Orientation และมุม Azimuth เป็นลบ (-) หรือ เป็นบวก (+) แบบหลังคาโค้ง และแบบหลายจั่ว,  (5) Detailed of Losses and Losses Analysis เรียนรู้ค่าสูญเสียในระบบโซล่าร์, วิธีแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงค่าพลังงาน PR,  (6) การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ความน่าจะเป็น Exceedance Probabilities (P50, P70, P90)

16.30-17.00: Question and Answer

 

8.    การสมัครลงทะเบียน Registration

        ลงทะเบียนอบรมโดยแจ้งชื่อ อีเมล์และเบอร์โทร หรือ Line ID: kunnithi-s และ 081 889 2880

        Email: thaienergytraining@gmail.com,  thaienergytraining@outlook.com

 


9.   การชำระเงิน Payment

      โปรดชำระเงินล่วงโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ก่อนวันอบรมหนึ่งสัปห์ดา


      บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ 

      ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

  

      นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

      ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-37261-4 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

  

           10.  สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม More Information

 Tel: 081 889 2880, 084 754 77 Email: thaienergytraining@gmail.com,  thaienergytraining@outlook.com      

 Web:  www.thaienergytraining.com;  Line ID: kunnithi-s และ 081 889 2880

 

 

 11. การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams VDO Conference

                  


                           

 เว็บสำเร็จรูป
×