อบรม In-House คอร์ส A_1ุ6 มีนาคม 2560
คอร์ส In-House แรกของปี 2560  จัดโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ที่สำนักงานใหญ่ ถนนนวลจันทร์ กรุงเทพฯ มีวิศวกรและผู้บริหารเข้าร่วมอบรม นำโดยคุณ
บดินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส, ดร. ดารินทร์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ, พร้อมทีมวิศวกร คุณสิทธิชัย, คุณนรภัทร, คุณพรชัย, คุณมงคลฉัตรและคุณวาสินี
 
 


 
เว็บสำเร็จรูป
×