อบรม In-House Course-A_Poyry Energy_15 กันยายน 2560
คอร์ส In-House เมื่อ 15 กันยายน 2560  จัดโดย บริษัท Poyry Energy จำกัด ที่สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ มีวิศวกรและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมจำนวน 15 ท่าน  
เว็บสำเร็จรูป
×